Drucken PDF

 

Adı
Musa
Ünvanı
Kazim
Babası
Cafer-i Sadık
Anası
Hamide
Doğum yeri ve tarihi
Medine (745)
Çocukları
Ali Rıza, İbrahim, Abbas, Kasım, İsmaşl, Ahmed, Muhammed, Hamza, Abdullahve Zeyd.
Şehadet tarihi
Bağdat/Kazimezn,799
Türbesi
Kendi adıyla anılan Bağdat/Kazimeyn semtinde; Kureyş mezarlığında
Şehadet sebebi
Abbasi halifelerinden Harun-Reşit tarafından devamlı göz altında tutuldu, zindanlara atıldı ve sonunda zehirlenerek   vefat etti.

Yirmi Yıl babasıyla yaşadıktan sonra kalan ömrünü Mansur'un evlatları Mehdi ve Musa ile Mehdi'nin oğlu Harun'ür Reşidin hükümdarlığı döneminde geçmiştir. İmamet kendisinden sonra oğlu imam Ali Rıza'ya geçmiştir. İmam Cafer Sadık'ın kendisinden sonra, imam Musa Kazım'ın imamet makamına geçeçeğini bidirmiştir. Bu  konuda birçok rivayetler de vardır. Musa Kazımın imameti de ittifat etmişler.

Musa Kazım ataları  gibi mütevazi bir hayat yaşamışdır. Geceleri erzak dolu(yiyecek, içecek,giyecek v.b) zembili sırtlanır, ihtiyaç sahiplerini tek tek dolaşıp, kendisini tanıtmadan ihtiyaçlarını karşılardı. Kimse de farkına  varmadan  o evine dönerdi. Bu nedenle de  çok sevilirdi. Halkın sıkıntı ve dertleriyle yakından ilgilenmesi büyük saygı ve iliği toplardı.

Harun Reşid dönemi, Edebiyat, ilim ve fen bakımından Abbas oğullarının en muhteşem devridir. İmparatorluğun sınırlarını aşmış, dönemin tek kudretli hakimiyetini kurmuş, fakat saraya mensup olanlardan ve saltanat erkanına dayananlardan başka, halk olabildiğince sefalet ve açlık içindeydi. Bu düzeni Musa Kazım'ın doğru görmediğini bildiği için Harun Musa Kazımı hep göz altında tutturdu. Musa Kazım(A.M) hayatta oldukça bir türlü rahat edemiyordu. Sonun da imamı tutturup zincire vurdurdu. İmamı şehit etmesini emreden Harun'a, İsa ise, bunca süredir hapis de, gözcülerim daima O'nu gözlüyorlar, ibadet den başka bir şey yaptığını görmediler, hatta hiç bir şeyle ilgilenmiyor. O'nu öldürmem  şöyle dursun, bahsedilmesine bile taraftar değilim, ne yaptıracaksan başkasına yaptır. Yoksa ben O'nu bırakmayı düşünüyorum diye bir Mektup gönderdi. Bunun üzerine Harun imamı Bağda'da getirdi. İmam Sindi b.Şahik'e teslim edildi. İmam üç yıl Bağdad'ta yaşadı. Bu sürenin çoğunu hapiste geçirdi. Harun'un emriyle Sindi zorla imama zehirli hurma yedirerek zehirledi.

Musa Kazım'ın Türbesi Bağdada' ta kendi adıyla bilinen Kazimiye semtindedir.Musa'yı Kazım Rıza'nın destine
Yüz sürelim Muhammed'in postuna
La ila he lllallah yazılı
Cebrailin kanadının üstüne

-Kul Himmet-»